slide slide1

MISIUNE ȘI STRATEGIE

Diferențele și disparitățile socio-economice în regiunile de frontieră creează o serie de provocări comune, care constituie prioritățile și obiectivele-cheie ale cooperării transfrontaliere la nivelul Uniunii Europene. Unul din cele mai importante obiective se referă la garantarea de frontiere sigure și eficiente, prin îmbunătățirea operațiunilor și a procedurilor pentru gestionarea acestora, consolidarea securității lanțului logistic internațional sau chiar prin îmbunătățirea infrastructurilor și echipamentelor de la granițe.

Mai multe

BOARD

Florin Tudor, coordonator, Profesor univ. dr., decanul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Mihai Floroiu, Profesor univ. dr., directorul departamentului de științe juridice, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Gheorghe Ivan, Profesor univ. dr., departamentul de științe juridice, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Corina Bențea, Conferențiar univ. dr., Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Iuliu Fulga, Conferențiar univ. dr., departamentul de științe morfologice și funcționale, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Mai multe

ARIA DE CERCETARE

- Cooperare internațională în materie penală;
- Drept penal european;
- Investigații și cercetări criminalistice;
- Toxicologie și medicină legală;

- Drept internațional, diplomație și organizații internaționale;
- Securitate și relații internaționale;
- Cooperare transfrontalieră și dezvoltare regională;

- Combaterea criminalității informatice.

Mai multe

Școala de vară - Protecția si drepturile refugiaților

Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală împreună cu Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în parteneriat cu Reprezentanţa în România a Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), au organizat în perioada 27 iunie – 01 iulie 2017 cea de a cincea ediție a şcolii de vară pe tema drepturilor omului, dreptului internaţional umanitar, dreptului refugiaţilor şi a relaţiilor internaţionale, o ediție internațională, cu participarea unor cercetători, cadre didactice și studenți din Italia, Ucraina și din Republica Moldova, pe lângă studenții din Galați, București și Târgoviște.

Mai multe

Colocviul național ”In honorem prof.univ.dr. George Antoniu”

Continuând tradiția începută în anul 2016, prin care, sub egida Institutului Transfrontalier de Studii Internaţionale şi Justiţie Penală (ITSIJP) și a Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cadrele didactice și cercetătorii acestora, împreună cu reprezentanți din Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu,, din Academia Română, Uniunea Juriștilor din România – Publicațiile Dreptul și Asociația de Științe Penale din România, în data de 26 mai 2017 a avut loc la sediul ITSIJP cel de al doilea colocviul național ”In honorem prof.univ.dr. George Antoniu”, cu tema ”Necesitatea modificării Codului penal și a Codului de procedură penală la trei ani de la intrarea acestora în vigoare”.

Mai multe

Inaugurarea Centrului de Studii Internaționale și Drepturile Omului

Pe data de 28 octombrie 2016, sub egida Institutului Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiţie Penală (ITSIJP) din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, a avut loc ceremonia de inaugurare a Centrului de Studii Internaționale și Drepturile Omului (CSIDO), care își propune, în primul rând, organizarea unor colocvii, mese rotunde, conferințe și sesiuni de comunicări; înfiinţarea unei reviste de studii internaționale; crearea unor parteneriate cu institute de profil similare si universităţi din UE și din afara UE; alte activități care se vor dovedi utile realizării obiectivelor propuse

Mai multe