Vezi toate evenimentele!

Inaugurarea Centrului de Studii Internaționale și Drepturile Omului

Oct

Pe data de 28 octombrie 2016, sub egida Institutului Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiţie Penală (ITSIJP) din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, a avut loc ceremonia de inaugurare a Centrului de Studii Internaționale și Drepturile Omului (CSIDO), care își propune, în primul rând, organizarea unor colocvii, mese rotunde, conferințe și sesiuni de comunicări; înfiinţarea unei reviste de studii internaționale; crearea unor parteneriate cu institute de profil similare si universităţi din UE și din afara UE; alte activități care se vor dovedi utile realizării obiectivelor propuse

Postat de Administrator

cis

Prin aceste acțiuni, CSIDO vizează dezvoltarea cooperării între cercetarea academică și practicienii din domeniile menționate anterior, vizând determinarea unui concept de cercetare transnațională pluridisciplinară.

La aceeași dată, a avut loc lansarea primului număr al Revistei Transfrontaliere de Studii Internaționale (RTSI) la editura Tritonic București. Urmărind o cercetare transnațională pluridisciplinară, RTSI vizează o abordare transdisciplinară, prin care să poată fi atinse punctele nevralgice ale cooperării transfrontaliere în cadrul societății internaționale globalizate, specifice zonei și regiunii de frontieră externă a Uniunii Europene. Totodată, având în vedere noile tipuri de provocări regionale, RTSI va urmări îndeaproape o abordare holistică a studiilor internaționale și de securitate, din toate perspectivele dinamicii cooperării internaționale (juridică, politică, economică, militară).

cis cis cis cis cis cis cis cis cis