Vezi toate evenimentele!

Colocviul național ”In honorem prof.univ.dr. George Antoniu”

Mai

Continuând tradiția începută în anul 2016, prin care, sub egida Institutului Transfrontalier de Studii Internaţionale şi Justiţie Penală (ITSIJP) și a Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cadrele didactice și cercetătorii acestora, împreună cu reprezentanți din Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu,, din Academia Română, Uniunea Juriștilor din România – Publicațiile Dreptul și Asociația de Științe Penale din România, în data de 26 mai 2017 a avut loc la sediul ITSIJP cel de al doilea colocviul național ”In honorem prof.univ.dr. George Antoniu”, cu tema ”Necesitatea modificării Codului penal și a Codului de procedură penală la trei ani de la intrarea acestora în vigoare”.

Postat de Administrator

cis

Fiind considerat, înainte de toate, un eveniment de cinstire a memoriei reputatului penalist român, acest colocviu s-a dorit a fi și un punct de referință în vederea promovării cercetării aplicative şi fundamentale performante în domeniul ştiinţelor penale și criminalisticii precum și a stimulării colaborării şi valorificării experienţei celor mai renumiți specialiști în domeniul penal din România și Republica Moldova, mulți dintre aceștia fiind foști discipoli ai profesorului omagiat.

Astfel, timp de peste trei ore, acest colocviu i-a reunit sub aceeași cupolă pe cei mai reputați specialiști și practicieni în domeniul științelor penale din Parchetul General, reprezentat de Procurorul General al României, care a prezentat aspecte ale fenomenului infracțional legat de domeniul artefactelor istorice, Parchetul Curții de Apel Galați și parchetele din subordine, Curtea de Apel Galați, Tribunalul Galați, Penitenciarul Galați, Serviciul de Probațiune Galați, Poliția Locală Galați, etc.

cis cis cis cis cis cis cis cis cis