slide slide1

MISIUNE ȘI STRATEGIE

Diferențele și disparitățile socio-economice în regiunile de frontieră creează o serie de provocări comune, care constituie prioritățile și obiectivele-cheie ale cooperării transfrontaliere la nivelul Uniunii Europene. Unul din cele mai importante obiective se referă la garantarea de frontiere sigure și eficiente, prin îmbunătățirea operațiunilor și a procedurilor pentru gestionarea acestora, consolidarea securității lanțului logistic internațional sau chiar prin îmbunătățirea infrastructurilor și echipamentelor de la granițe.

Euro-regiunea ”Dunărea de Jos” reprezintă un important punct geo-strategic și de cooperare transfrontalieră între Statele Uniunii Europene și cele din afara acesteia din bazinul Dunării și din zona Mării Negre. Situația actuală, generată de conflictele din regiune, contravine dezvoltării economice și sociale a zonelor situate de ambele părți ale frontierei externe a Uniunii Europene.

Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală al Universității „Dunărea de Jos” din Galați este structurat în jurul a trei centre de cercetare fiecare cu un domeniu propriu de acțiune, respectiv:

  • Centrul pentru studii în materie de justiţie penală;
  • Centrul pentru studii internaţionale şi drepturile omului;
  • Centrul pentru prevenirea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului.

Pe lângă aceste trei centre funcționează trei laboratoare de specialitate, respectiv:

  • Laboratorul de investigaţii şi cercetare criminalistică;
  • Laboratorul de analiză şi evaluare comportamentală;
  • Laboratorul de toxicologie şi medicină legală.

Institutul se va implica atât în domeniile de interes ale studiilor internaționale și dreptului internațional (regimul juridic al Dunării, Relația UE – State terțe, Importanța strategică a Mării Negre, drepturile omului și refugiaților), precum și în cele ale criminalității cu dimensiune transfrontalieră (terorism, trafic de persoane și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, trafic ilicit de droguri și de arme, spălarea banilor și contrafacerea mijloacelor de plată, corupția, criminalitatea informatică și criminalitatea organizată).

Obiectivele Institutului se vor axa pe cunoașterea și înțelegerea fenomenelor care au loc în cadrul societății internaționale globalizate și globalizante, în context pluridisciplinar și transfrontalier, cu implicațiile pe care acesta le are și asupra altor domenii de interes, contribuind astfel la dezvoltarea unei cercetări fundamentale și aplicate de excelență. Soluţiile se vor situa în cheia abordărilor transdisciplinare prin utilizarea studiilor internaţionale şi a celor diplomatice, a studiilor de securitate și de prevenire a conflictelor şi a studiilor regionale.

Institutul îşi propune și realizarea de activităţi didactice şi de training, vizând atât perfecţionare şi aplicarea riguroasă a cadrului normativ național și internațional, precum și menținerea unui grad ridicat de profesionalizare a personalului și consolidarea instituțională a structurilor cu atribuții în domeniile specifice de interes, ceea ce va conduce la creşterea gradului de performanță în analiza fenomenelor care au loc în societatea internațională globalizată asigurând astfel premisele necesare pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional cu caracter transnațional.