slide slide1

ARIA DE CERCETARE

Cooperare internațională în materie penală;

Drept penal european;

Investigații și cercetări criminalistice;

Toxicologie și medicină legală;

Drept internațional, diplomație și organizații internaționale;

Securitate și relații internaționale;

Cooperare transfrontalieră și dezvoltare regională;

Combaterea criminalității informatice.